Dầu Bóng Tóc Chai Xanh 40ml

36.000

Làm mềm và làm bóng tóc, giúp tóc óng mượt và dưỡng tóc.

Mã: 8935150300019 Danh mục: