HANDSEP MediRub-DD Rửa Tay Nhanh Không Dùng Nước Can 5L

750.000

Rửa tay nhanh, khử trùng kháng khuẩn, dạng dung dịch ( không phải Gel).