Bảo mật thông tin

Chúng tôi thu nhập thông tin gì về bạn?

Khi bạn đặt mua sản phẩm từ LANA, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

Tên, email, số điện thoại, thông tin địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán để chúng tôi xử lý đơn hàng của bạn.

 

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được cho các mục đích sau:

  • Để giao sản phẩm cho bạn đúng thời gian và địa điểm.

Chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn cho ai?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị của họ mà không có sự đồng ý của bạn

Tuy nhiên chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho các pháp nhân sau:

  • Các công ty có liên quan tới giao dịch của chúng tôi, ví dụ như công ty giao nhận hàng hóa.

 

Thông Tin Thêm

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Mỹ Phẩm LANA

www.lanacosmetics.biz

212 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh