HANDSEP Pro – Gel Rửa Tay Sát Khuẩn Nhanh – Không Dùng Nước Can 5L-MUA 1 TẶNG 1

1.400.000

Sát khuẩn, sát trùng da tay, diệt khuẩn tức thì, sát khuẩn phòng ngừa cúm CORONA nCOV. Thùng 6 can, can 5L